(0212) 537 99 12

Sıkça Sorulan Sorular

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN
Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.
Bombe Nedir ?

Bombe, sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince veya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların (LPGLNG, Akaryakıt, Gıda, Otoklavlar, reaktörler vb. sektörlerin) taban ve tavanlarını kapamada kullanılan parçaların genel adı. Radyal yüzeylerin hidrolik basıncı daha iyi taşıması (yayması) ve kaynak dikişinin kritik kesite denk gelmesinin bu usulle engellenebilmesi avantajlarından bir tanesidir.

Az Derin Bombe Nedir ?

Az derin bombeler, silindirik metal kapları kapatmak için kullanılan parçaların genel adıdır. Basınçlı veya vakumlu ortamlarda kullanılan bu bombeler, çeşitli endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılır.

Torisferik Bombe Nedir ?

Torisferik bombe, basınçlı kaplar ve tanklarda kullanılan bir tür kapak olarak adlandırılır. Bu kapaklar, bir kısmı bir kürenin veya bir torusun bir kısmını andıran çıkıntılı bir şekle sahiptir.

Eliptik Bombe Nedir ?

Eliptik bombeler, silindirik kapların taban ve tavanlarını kapamak için kullanılan bir tür metal parçadır. Genellikle basınçlı veya vakumlu ortamlarda kullanılırlar. Eliptik bombeler, silindirik bir şekil yerine eliptik bir şekle sahiptir.

Eliptik bombelerin boyutları ve ölçüleri, kullanım amaçlarına, basınç gereksinimlerine ve tasarım ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle özel mühendislik hesaplamaları ve standartlara uygun olarak tasarlanır ve üretilirler. Bu, güvenlik ve kalite standartlarına uyum sağlanmasını sağlar.

Kenarsız Bombe Nedir ?

Kenarsız bombeler, silindirik kapların taban ve tavanlarını kapamak için kullanılan bir tür metal parçadır. Farklı olarak, kenarsız bombelerde, bombenin yan yüzeyi taban ve tavanla kesintisiz bir şekilde birleşir, yani kenar çizgisi yoktur.

Konik Bombe Nedir ?

onik Bombe Nedir? Konik çukur, koni şekilli oyuk veya kabın iç kısmını ifade eder. Tersine dönmüş bir koniye benzer bir şekil oluşturan içe doğru eğimli konkav bir yüzeyle karakterize edilir. Konik çukurlu kapların benzersiz tasarımı çeşitli endüstrilerde ve süreçlerde birçok avantaj sunar ve uygulama bulur.